פורים אורות יצחק
מעבירים את מחצית השקל

ומתנות לאביונים שיחולקו בו ביום!כל התרומות מוכרות לסעיף 46