קטגוריה: פרשת תצווה

  • ארץ ישראל – היפהפיה הנרדמת

    ארץ ישראל – היפהפיה הנרדמת זוה"ק (תצוה ח"ב קפד:): "ונקודה אמצעיתא דכל ישובא סטרא דקדושה איהו, ועל דא קיימא ירושלם באמצעיתא דכל ישובא דעלמא. בתרין נקודין אתפרשת מלכו שמיא סטרא דקדושה, חד דילה וחד דעלמא דאתי, נקודה עלאה טמיראה, ועל דא קיימא בתרין נקודין, נקודה דילה קיימא תחותה ירושלם, אמצעיתא דכל ישובא, נקודה דנטלא מאימא…

  • פרשת תצוה – מעלת האכילה

    שמות (כט,לג): "וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם לְמַלֵּא אֶת יָדָם לְקַדֵּשׁ אֹתָם וְזָר לֹא יֹאכַל כִּי קֹדֶשׁ הֵם". גמ' פסחים (נט:): "מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין". רש"י: "אף באכילה תלויה כפרה". הרב מרדכי אליהו זצ"ל אם אכילת הכהנים הגשמית משפיעה על הרוחניות והכפרה של החוטא, אז ק"ו שאכילת האדם בעצמו משפיעה עליו! זה כ"כ משפיע…

  • פרשת תצוה – מעלת היהודי!

    מעלת היהודי כתוב במדרש[1]: "ואתה תצוה וגו'. זה שאמר הכתוב, ראשך עליך ככרמל (שה"ש ז,ו). הרש שבישראל שקול כאליהו, שנאמר, ואליהו עלה אל ראש הכרמל (מ"א יח,מב)". איזו מן השוואה זאת? האם הבן אדם שעושה מנגל בשבת שקול לאליהו הנביא בהר הכרמל? מה פתאום? מסביר ה"פרי צדיק": כאשר אליהו עלה על הכרמל, זה היה רגע…