קטגוריה: פרשת שמות

  • תיקון היסוד – ימי השובבי"ם

    https://youtu.be/wcM3yhUAMnM דרשת מו"ר הרב ניסים פרץ זצוק"ל אשר נמסרה בתיקון היסוד הראשון לשנת תשע"ב, ביום י"ז טבת, ארבעים יום לפני הסתלקותו לגנזי מרומים ביום המר והנמהר כ"ח שבט התשע"ב. לקוחה מהאתר: https://sites.google.com/site/rabbinissimperetz/home/parasha/shemot_yesod_72 בשם ה' נעשה ונצליח. ברוכים הבאים לקהל הקדוש ובתוכם הקהל הקבוע של באי השובבי"ם. ימי השובבי"ם ועוז הדרם רבו ונאמנו מאד ומרבית העם…