קטגוריה: פרשת מקץ

  • אין עוד מלבדו!!

    פרשת מקץ – אין עוד מלבדו!! בראשית רבה (פט,א): "ויהי מקץ שנתים ימים (מא,א), (איוב כח,ג): קץ שם לחשך, זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפלה בבית האסורים, כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלו". המדרש בא להסביר מה הקשר בין החלום ליוסף: מסביר "בית הלוי" ר' חיים מבריסק שבכל הבריאה יש סיבה ומסובב יש את…