קטגוריה: פרשת וישב

  • פרשת וישב – בטחון בה'

    כתוב בתהילים (מ,ה): "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים". המדרש רבה (מקץ, פרשה פט) כותב: "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו – זה יוסף, ולא פנה אל רהבים – ע"י שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים". יש פה תרתי דסתרי! ??? אז יוסף הוא בוטח או לא??? באמת…