תיקון שבועות לנשים-חני ווינרוט ורוחמה בן יוסף ג' סיון 9/6/16

תיקון שבועות לנשים-חני ווינרוט ורוחמה בן יוסף ג' סיון 9/6/16

women