הרב זכריה בן שלמה

הרב זכריה בן שלמה שליט"א – מורנו ורבינו, ראש הכולל של הגרעין התורני. כיוון שהגרעין התורני מבוסס על התורה הנלמדת מרבותינו, הרב שליט"א שהוא מעביר התורה כפי שקיבלנוה מהר סיני הוא הדמות המנחה והמובילה של כל פעילות הגרעין.
במסירות אין קץ, מעבר לגבולות הזמן והמקום, הרב מוסר שיעורים לאברכים הבאים מקרוב ומרחוק, שיעורים לבאי בית הכנסת, ולנשים במסגרות השונות ובקורס מדריכות כלות, השיעורים בכל תחומי התורה ומקצועותיה, בהיקף אדיר ונדיר.
תורתו של הרב מעוגנת בכל כתבי הדורות, ומאירה את כל תחומי החיים. ספריו הגדולים של הרב הם החלון דרכו תורתו מאירה גם למרחקים, ספרו "הלכות צבא" המחודש והמעודכן נוגע ומכסה את כל ההתמודדויות ההלכתיות השייכות לחיי האדם, וספרו "אורות הטהרה" משלים את תחום טהרת המשפחה ובו מתגלה גם מומחיותו המיוחדת והמפליאה של הרב בכל תחום הרפואה בקדמת המחקר , המידע והטכנולוגיה.
כיוון שתורת הרב מאירה למרחקים, בחדות, באומץ, בענווה וללא משוא פנים, רבו גם הפניות לרב מהארץ ומחוצה לה בכל אמצעי התקשורת מנשים וגברים, זוגות וקהילות בכל שעות היממה. בימים אלו הרב מסיים להכשיר את טובי תלמידיו להיות בית הוראה בבחינת "ונשאו איתך" ובבחינת "יפוצו מעיינותך חוצה.