פרשת תצווה

ארץ ישראל – היפהפיה הנרדמת

ארץ ישראל – היפהפיה הנרדמת

ארץ ישראל – היפהפיה הנרדמת זוה"ק (תצוה ח"ב קפד:): "ונקודה אמצעיתא דכל ישובא סטרא דקדושה איהו, ועל דא קיימא ירושלם

פרשת תצוה – מעלת האכילה

פרשת תצוה – מעלת האכילה

שמות (כט,לג): "וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם לְמַלֵּא אֶת יָדָם לְקַדֵּשׁ אֹתָם וְזָר לֹא יֹאכַל כִּי קֹדֶשׁ הֵם". גמ' פסחים

פרשת תצוה – מעלת היהודי!

פרשת תצוה – מעלת היהודי!

מעלת היהודי כתוב במדרש[1]: "ואתה תצוה וגו'. זה שאמר הכתוב, ראשך עליך ככרמל (שה"ש ז,ו). הרש שבישראל שקול כאליהו, שנאמר,