פרשת מקץ

אין עוד מלבדו!!

אין עוד מלבדו!!

פרשת מקץ – אין עוד מלבדו!! בראשית רבה (פט,א): "ויהי מקץ שנתים ימים (מא,א), (איוב כח,ג): קץ שם לחשך, זמן