צום עשרה בטבת

צום עשרה בטבת

רעיונות והלכות לצום עשרה בטבת שולחן ערוך (או״ח תקפ,א-ב): ״בשמונה בטבת נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך והיה חשך בעולם