ספר 'אורות הטהרה'

ספר 'אורות הטהרה'

ספר אורות הטהרה הוא ספרו של הרב זכריה בן שלמה הי"ו שעוסק בצורה המקיפה ביותר בכל נושא בלכות הטהרה לכל העדות השונות בעם ישראל. 
הספר חובר לאחר שנים שבהם הרב מעביר את שיטתו ההלכתית בשיעורים לאברכים ורבנים בכולל 'אורות יצחק' שם זכו גם לעשות שימוש בפועל עם הרב ולענות על שאלות סבוכות שהגיעו אל הרב . 

 אל הרב הגיעו ומגיעות שאלות בהלכות טהרה מכל העולם והרב מצליח במרבית המקרים לסייע ולפתור בעיות קשות שכמובן משפיעות על הזוגיות ושלום הבית של המתייעצים. 

IMG_0492