ספריה תורנית


אוצר הספרים של הגרעין כולל מאות ספרי קודש מכל מקצועות היהדות; הלכה, מחשבה, אגדה, נ"ך, תושב"ע ועוד. בין הספרים:

שוטנשטיין קטן 60 כר'
קובץ העזר על אבן העזר 3 חלקים
ילקוט יוסף
טור בית יוסף בינוני
טור בית יוסף קטן
שולחן ערוך בינוני
ערוך השולחן
ערוך השולחן העתיד 8 כר'
רמב"ם פרנקל קטן 15 כר'
ספרי הרב יגאל אריאל נ"ך
משניות קהתי עם ברטנורא
משניות ע"א בינוני
נ"ך מקראות גדולות
מקראות גדולות המאור בינוני
מקראות גדולות המאיר לשראל
מקראות גדולות קטן המלא
ספרי הרב אוירבך 16 כר'
סט נטעי גבריאל 29 כר'
אבן השוהם
קובץ ספרי מוסר
טהרת יוסף. הרב דוד יוסף 10 כרכים
חוק לישראל קטן 5 כר' קשה
משנה ברורה אחד עם הרב נבנצאל
מהרל מפורש 27 כר'
עין ייעקב מפורש
ספרי הרב הס 8 כר'
ספורי צדיקים 40 סוגים
כףהחיים
מנחת אשר הרב אשר וייס
כל ספרי הרמח"ל
פניני הלכה
רחד הלוי 17 כר'
ספרי הרב עובדיה יוסף 30 כר'
חוט השני 8 כר/
מדרש רבה 6 כר' עם כל המפרשים
מדרש תנחומא עם פירושים מפואר
שפת אמת עה"ת אור עציון
חומש רשר הירש 5 כר'
עלינו לשבח
ש"ס קטן
ספרי הרב סולבייצי'ק 11 כר'
מכתב מאליהו
שיחות הרב נבנצל
ספרי קבלה
בלכתך בדרך
שות אור לציון
דרכי תשובה יורה דעה
הלכה ברורה של הרב דוד יוסף
מנחת חינוך
מורה נבוכים
תניא מבואר וחסידות מבוארת
ספרי הרב אבינר
משניות מצויירות חורב
הלכות מצויירות 13 ספרים
שטיינזלץ קטן
נשמת אברהם מהד חדשה
אנציקלופדיה רפואית מהד' חדשה
ספרי מבחנים רבנות היכל שלמה, יסודי הלכה
דרכי הלכה ועוד
אורחות שבת 3 חלקים
רמבןמערבא
תוספות ראש
שיטה מקובצת עז והדר
פני יהושוע 3 כר'
ספרי הרב קוק
ספרי הרב קרליבך
מכון המקדש
דרך אמונה
גשר חיים פני ברוך מעבר יבוק
יריעות שלמה לסופרי סת'ם

ועוד רבים וטובים.
הסיפרייה נוסדה לעילוי נשמת ענת חן ז"ל אשר נפטרה בדמי ימיה ומשפחתה יזמה ותרמה לזכרה ולעילוי נשמתה ספריית קודש גדולה ועשירה.

  • ענת חן בת מדלן ז"ל
    ת.נ.צ.ב.ה