'מה יפו פעמייך' – ערב שירה ותפילה לכבוד ראש חודש סיון עם אנסמבל פעימהלרישום ותשלום לערב לחצי כאן