'מהודו ועד כוש'- חדר בריחה נייד לפורים במוריה סנטר מודיעין

מהודו ועד כוש במוריה סנטר - הפעילות ללא תשלום