השתלמויות לנשים

במיוחד בשבילך

השתלמויות ייחודיות לנשים ובוגרות קורס הדרכת כלות בנושאים הקשורים לחיי המשפחה היהודית