הדלקת נרות חגיגית עם רבני הקהילות במוריה סנטר בכל יום מימי החנוכה