אין עוד מלבדו!!

פרשת מקץ – אין עוד מלבדו!!

בראשית רבה (פט,א): "ויהי מקץ שנתים ימים (מא,א), (איוב כח,ג): קץ שם לחשך, זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפלה בבית האסורים, כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלו".
המדרש בא להסביר מה הקשר בין החלום ליוסף:
מסביר "בית הלוי" ר' חיים מבריסק שבכל הבריאה יש סיבה ומסובב יש את הגורם ואת התוצאה ולפעמים אנשים מבלבלים ביניהם: רואים שמישהו השקיע כסף והרוויח טוב אז הם גם רוצים להשקיע שם כי חושבים שההשקעה היא הגורם לרווח, אבל האמונה בה' ית' קובעת הפוך: בשמים נגזר שירוויח ולכן סובבו שישקיע את ההשקעה הזו!
כך אצל יוסף יכול לבוא מישהו ולהגיד איזה מזל שפרעה חלם ככה יצא שיוסף ישתחרר… בא המדרש והופך לך את ההסתכלות: בגלל שליוסף נגמר הדפוק והוא אמור להשתחרר פרעה התחיל לחלום!
החפץ חיים סיפר על זה משל יפה:
אדם מגיע פעם ראשונה בחייו לתחנת רכבת והוא רואה שקצת זמן לפני שהרכבת נוסעת בא מישהו ושורק במשרוקית ואנשים מתחילים לעלות לקרונות, אחרי 2 דק' הוא בא ושורק עוד פעם ואנשים מתחילים לרוץ לקרונות ובשריקה השלישית שלו הרכבת מתחילה ליסוע…
הוא ישר בא אליו מחווה קידה ואומר לו כבוד האדון האחראי איך הגעת לתפקיד כזה גדול?
הבחור מסתכל עליו בהלם ושואל איזה תפקיד גדול? שאתה שורק וכולם עושים מה שאתה אומר… הבחור מתפוצץ מצחוק ואומר לו אני סה"כ עובד פשוט אני שורק מתי שמנהל התחנה שם למעלה במשרד פוקד עלי…
אומר החפץ חיים כך רוב האנשים חושבים שמה שהם רואים זה מה שמנהל וקובע!
יוסף הצדיק הכוכב של פרשת השבוע – הוא מידת היסוד. אבא שלו יעקב הוא מידת הת״ת 'תתן אמת ליעקב' עמוד התורה!!!
אל דעות ה׳ – יעקב הוא כנגד דעת עליון, יוסף הצדיק כנגד דעת תחתון. מה שקרה ליעקב קרה ליוסף! [(בראשית רבה (פד,ו). רש"י (לז,ב). רבינו בחיי (לז,ב). אוה"ק (מח,ו)].
היום הבעיה הכי גדולה שלנו זה הפגם של הדעת!
כשאתה מסתכל איפה שלא צריך ברחוב או בתמונות ב watsapp או בכל מקום אחר, זה מלכלך ומטמטם לך את הדעת[1]!!!
כשאתה צורך את התקשורת מכל הכיוונים הדעת שלך מתמלאת באינספור שיקולים הפוכים מדעת תורה ומהדעת האלוקית!!!
הדעת זה החיבור לקב"ה!
הצדיקים מחוברים כל הזמן! יש להם פס רחב… שיויתי תמידי! מתפללים לה' אפילו כדי להסתכל בשעון!
יש כאלו שמתחברים לפעמים…
יש כאלו שרק כשקשה להם הם מוציאים את הקב"ה מהסידור…
אבל כולם נפגשים עם ה' מתי שאין דרך אחרת!!! מתי שאין מוצא!!! מתי שהטבע נגמר!!!! אז מרימים את העיניים לשמים!!!
הרב עזרא שיינברג שליט"א ראש ישיבת 'אורות האר"י' סיפר על איש ואשה שהכירו אחד את השני, התאהבו ובנו את עצמם ביחד עם הרבה אש ואור ואהבה… לאט לאט הם התחילו להתחזק ולחזור בתשובה ביחד צעד צעד, ובסוף הגיעו למסקנה שהם צריכים להתחתן כדת משה וישראל… פנו לרב, הרב שאל כמה שאלות ואמר להם: תראו, יש הלכה שאוסרת לכהן וגרושה להתחתן, את גרושה בעברך, ואתה כהן… הם היו בהלם טוטאלי! אין, הם לא יכולים לראות את עצמם אחד בלי השני, מצד שני הם רוצים להיות עובדי ה' באמת… מה עושים? אמר להם הרב לכו לבית הדין הגדול אולי הם יצליחו למצוא פיתרון הלכתי למצב הקשה הזה. הגיעו לבית הדין הגדול, אב בית הדין באותה תקופה היה הרב מרדכי אליהו זצ"ל הציגו בפניו את המקרה והדיינים ישבו בשיא הרצינות על המדוכה מכל הכיוונים, בדקו את הסרט של החתונה שלה, דיברו עם הרב שחיתן אותה בדקו את העדים, את כל הפרטים ההלכתיים ואמרו להם: תראו הכל היה כשר בחתונה אז היא באמת גרושה וזאת בעיה… שאל האיש את הרב אליהו זצ"ל מה עושים?!? ענה לו הרב אני יודע דבר אחד: "כשאין פתרון אז יש פתרון אחד – לפנות לה'! " לך לכותל ותבכה ותקרא את התהלים הלוך וחזור עד שה' יעזור לך! הלך האיש לכותל ובכה את כל הספר תהלים מההתחלה עד הסוף! בסוף המזמור האחרון הוא מקבל טלפון מאמא שלו בבית אבות שאומרת לו: תיראה אני מרגישה שעוד מעט אני מחזירה ציוד ואני רוצה לדבר איתך, הוא עף לבית אבות, והיא אומרת לו: סליחה שהסתרנו ממך כל השנים אבל אתה באמת מאומץ… הוא מייד התקשר לרב אליהו והוא הנחה אותו איך לגבות עדות קבילה מהאמא עם חתימת עדים ושלח אותו למצוא אולם…
כשקשה – חנוכה!
חנוכה נתקן בדיוק לפני היציאה לגלות חשוכה וארוכה של 2000 שנה שאנחנו עוד מנסים לנער מאיתנו את השאריות שלה!!!
חנוכה זה כשאתה בכביש ללא מוצא!
כולם[2] נפגשים בהדלקת נרות של חנוכה!
אם זה בפסטיגל או אצל השכנים או בעבודה או בבית הכנסת או במשפחה המורחבת!!!
אפילו שהם לא יודעים למה[3]!!!
האור של חנוכה יורד עד למקומות הכי חשוכים, ומגיע לכל אחד!!! רק תדליק!!!
בעל התניא כותב: "שמונת ימי חנוכה יש בהם כח של שמונה נסיכי אדם, כי אור החנוכה אינו תורה שאפשר לומר ולבאר, כי זוהי תורה נעלמת, ובזה בלבד שמשמשים את המנורה ומדליקים נרותיה – מקבלים אורותיה בלי שום התגלות תורה. כי זה בחי' פנימי ולא מקיף".
כשאתה מסתכל על הנרות חנוכה אתה מתחיל לנקות את הראש מכל השטויות ולהתחבר לדעת האמיתית! ואז אתה מבין איך קרה בחנוכה כזה נס גדול:
וזה בדיוק הרעיון של המדרש שפתחנו בו!
הרי מה זה נס?!?
אנשים רבים מבינים את "הסדר הטבעי" של הדברים כסיבה ומסובב, (כמו כוח כבידה או אלקטרו-מגנטיות), שאותם קבע אלוקים עם בריאת העולם. חוקים אלה פועלים באופן עקבי, אלא אם כן בוחר אלוקים לנקוט בצעד יוצא דופן, שנקרא "נס".
על פי היהדות, ראיית הדברים כסיבה ומסובב תופסת בצורה שגויה לחלוטין את האופן בו פועל העולם.
למעשה, ה' בעצמו גורם להתהוות המציאות בכל שנייה ושנייה. אין לאף כוח אחר – לא לטבע, לא לכבידה ולא לפיסיקה – אין יכולת פעולה עצמאית.
כפי שכותב הרב אליהו דסלר זצ"ל (מכתב מאליהו ח"א מאמר 'הטבע – הסתר נסים'): "אבל האמת היא, כי אין בין נס והטבע כלום. הכל נס הוא. כל העולם כולו אין לו שום סיבה זולת רצונו יתברך, ורצונו היינו מעשיו והנהגתו".
"רק זה שאנו קוראים לו נס היינו רצון שיתהווה עניין שלא הורגלנו בו, וממילא החידוש פועל בנו להתעורר ולראות בו את יד השם. וזה שאנו קוראים טבע הוא אשר רצונו יתברך שיתמיד אופן א' אשר נהיה מורגלים בו".
הטבע זו אשליה שה' יצר במטרה לתת לבני האדם בחירה חופשית, בכדי להכיר בו, או שלא להכיר בו. ברגע שאדם מתנער מהאשליה שהטבע הוא בעל כוח עצמאי, הוא אינו כפוף יותר ל"חוקי הטבע".
כמו שמספרת הגמרא (תענית כה.) על רבי חנינא בן דוסא שהפנים את הרעיון הזה הכי עמוק וחינך ככה את ביתו: "חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבא. אמר לה: בתי למאי עציבת? אמרה ליה: כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלקתי ממנו אור לשבת. אמר לה: בתי מאי איכפת לך? מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק! תנא היה דולק והולך כל היום כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלה".
במלים אחרות, שמן אינו בוער משום שהוא חומר דליק. שמן בוער משום שאלוקים רוצה שיבער. כיוון שסביבה כאוטית אינה מקום נוח לבני אדם לחיות בה חיים שיש בהן בחירה חופשית, ה' גורם לדברים לפעול ברמה גבוהה של עקביות. לפיכך, כשאתם מדליקים שמן, אתם מצפים שהוא יבער. אך ה' יכול באותה המידה לגרום לחומץ לבעור, מכיוון שלטבע אין כל מציאות עצמאית הנפרדת מרצון אלוקים כשלעצמו.
עבודת אלילים היא האמונה ביכולת המוחלטת של כוח אחר מלבד כוחו של אלוקים, והאליל אליו סוגד העולם המודרני – יותר מכל דבר אחר הוא הטבע.
היהדות גורסת אחרת, כמילותיו של הרב דסלר: "ולפי זה הטבע אינו במציאות כלל, אלא הוא כאחיזת עיניים לאדם, שיהיה לו מקום לטעות וגם לבחור באמת" (שם).
או כמו שהתורה העתיקה מסטיקר מפורש (דברים ד,לה): "אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים אֵין עוֹד מִלְבַדּוֹ"!!!
רמב"ן (סוף פרשת בא):"ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהן יסוד התורה כולה שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע בין ברבים בין ביחיד …"
וזאת אבן יסוד לאחת מאינספור תשובות לקושיית הבית יוסף המפורסמת למה חוגגים שמונה ימים ולא שבע הרי היום הראשון לא היה נס כי היה מספיק שמן ליום אחד רק השאר היה נס?
אומר הסבא מקלם (חכמה ומוסר, ח"א, סא'): בעצם בזכות הנס הגלוי אדם מתעורר להבין שזה ששמן דולק זה גם נס גדול רק שהתרגלנו…
אם יום אחד אתה מתקשר לגלגל"צ שמישהו קם בהר הזיתים ועכשיו תופס טרמפים במוזיאון רוקפלר אתה תיכנס למקום הראשון בחדשות!
אבל אם תתקשר ותגיד שאתמול טמנת חיטה באדמה והיא נרקבה ופתאום היום היא צמחה מחדש… יזרקו אותך מכל המדרגות!
מה ההבדל? לזה התרגלנו ולזה לא…..
דעת זה לזכור את ה' תמיד! בכל דבר ודבר שאתה עושה ולהבין עמוק עמוק בעצמות שזה מה שמסובב את הדברים בעולם והוא 'עילת על כל העילות ומסובב כל הסיבות'!!!
או בלשון רבינו הרמח"ל (כללי מאמר החכמה): "כמו שבבחינת המציאות של כל המצויים – הוא, יתברך שמו, סיבת כל המציאויות וקיומן, כן בבחינת טבע ומהות השפעות המצבים והמקרים הנשפעים ממנו, יתברך, הנה היחוד והפשיטות, שהוא הענין המיוחד לו, יתברך, הוא שורש כל ההשפעות השונות הנשפעות ממנו למצבים ומקרים השונים האלה. וכולם באמת אינם אלא גילוי האמת הזאת".
הרבי מקוצק "פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בחנוכה מדליקים בהם בשבת" – אפילו נשמות שהשבת אינה מעוררת אותן ואין לה השפעה עליהן, יש בכוחה של חנוכה לעורר אותן…
אז מה מיוחד בשבת חנוכה?!?
הנר חנוכה מעלה אותך ממקום הכי נמוך בוולה ( voleבעיטת יעף בעברית) לשבת, שהיא לא יכלה לרדת כזה נמוך אבל היא מעיפה אותך משם למקום הרבה יותר גבוה ממה שהנר חנוכה העלה אותך!!!
שנזכה לראות ניסים ישועות ונקמות בזמן הזה כמו בימים ההם!!!

[1] האדמו"ר מסלונים: "ההבטה בנרות החנוכייה יש לה יכולת למחוק לך מההארד דיסק את המראות האלה. אז ממש לכוון למחיקת ראיות אסורות ולבקש על כך".
[2] בני יששכר (ב,כא): "מי שאפי׳ הדליק חנוכיה בלבד יזכה לקום בתחיית המתים!!!".
[3] אבא חילוני עונה לבנו:
אבא, למה המכבים נלחמו ביוונים? לא עכשיו.
למה לא עכשיו? אני רואה עכשיו כדורסל.
נו אבא! אה… מה זה חשוב. העיקר שהם ניצחו.
אבא, באנציקלופדיה כתבו שזה בגלל שהמכבים לא רצו לאכול חזיר. יכול להיות.
ובגלל זה היתה כזאת מלחמה!? תראה, חזיר זה ים של כולסטרול, אולי המכבים היו בקטע של בריאות וכל זה.
ובגלל זה הייתה מלחמה? המכבים האלה מהבריאות, יכולים להיות נורא קיצוניים.
למה היוונים הכריחו אותם לאכול חזיר? כי הדתיים עושים עניין מכל דבר.
המכבים היו דתיים? מה פתאום, דתיים לא הולכים לצבא.
אז איך הם ניצחו את כל היוונים? אלוהים עזר להם.
אבל אמרת שאין אלוהים! באמת אין.
אז יש או אין? אין. אבל הם חשבו שיש.
אבא, לא הבנתי. מה לא הבנת?
אם יש אלוהים? אז תשאל את אמא.
כל פעם שאתה לא יודע משהו אתה שולח אותי לאמא! אני יודע דברים חשובים. אם יש אלוהים זה לא חשוב.
כתוב שיהודה המכבי ניצח את היוונים בבית חורון. אם כתוב אז כתוב.
איפה זה בית חורון? רחוק. זה לא בארץ, באמריקה.
אבא, קולומבוס גילה את אמריקה רק בשנת 1492 ! אתה יודע שאתה נודניק? זה בשטחים.
מה, אבא, המכבים היו מתנחלים? ידעתי. אולי תלך לשחק עם שון?
אבא, כשנהיה שוב בטיב טעם, גם אותי יכריחו לאכול חזיר? אם אתה ממשיך עם השאלות האלה, אין פסטיגל השנה!
אבל אבא אני מפחד, יש לי רק אחות אחת… אז מה?
למכבים היו חמישה אחים שנלחמו ביחד. אולי תלך לראות דורה?
רוצה לראות מכבי טוב תראה מכבי.
אבא, איפה המכבים? הנה בצהוב.
אלה מכבים? כן.
איך קוראים להם? פייזר, ביינום, באטיסטה, בלות'נטאל וקאמינגס.
אוף אבא אתה מעצבן. זה לא שמות של מכבים לאן אתה הולך?
להילחם ביוונים! אתה לא הולך לשום מקום!
אני רוצה להיות מכבי, דתי ומתנחל! השתגעת?? אתה לא יוצא מהבית! שמעת?!!
סתם אבא, תירגע. אני קופץ עם שון למקדונלדס אה. יופי. תביא לי צ'יזבורגר.